ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Welcome
 • king 67
 • Application
 • Kickoff 16May67
 • 7june
 • Nayobye Y67
 • plan 66-70
 • The Winner Web Y66
 • Banner App Moac

  | บริการของศูนย์ฯ

  Action Plan
  งบทดลอง
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  FAQ
  Infograhic หน่วยงาน
  แบบสำรวจ
  KM
  DCC
  SCP
  DPIS

  | ข่าวประชาสัมพันธ์

  Boss1
  Boss3

  | ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567
  • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ประจำปี 2567
  • 6 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567

   Button Example รายละเอียดเพิ่มเติม
  • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ประจำปี 2567

   Button Example รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 6 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสหกรณ์

   Button Example รายละเอียดเพิ่มเติม
  • วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

   Button Example รายละเอียดเพิ่มเติม

  | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 6
  C7
  C8
  C9
  C10

  | เมนูอื่นๆ

  11
  การ์ตูนสหกรณ์
  ระบบค้นหา
  บริการ E-Service

  | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท
  Copyright © 2024 Cooperative Technology Transfer Center 14 Chainat
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.com , freepik.com , pixabay.com , canva.com

  BACK TO TOP